Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị: có 05 thành viên

-    Ông Hán Thành Công– Chủ tịch HĐQT

-    Ông Trần Văn Can - Phó CT HĐQT

-    Ông Trần Quang Luận – Thành Viên HĐQT

-    Bà  Nguyễn Thị Hạnh – Thành Viên HĐQT

-    Bà Nguyễn Thị Diệu Thủy– Thành Viên HĐQT

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên

-    Bà Vũ Thị Xuân – Thành viên ban Kiểm soát

-    Ông Bà Trần Bảo Châu - Thành viên ban Kiểm soát

-    Ông Nguyễn Văn Tường Vy – Thành viên ban Kiểm soát

Ban Giám đốc: có 03 thành viên

-    Ông Nguyễn Hùng Ân - Giám đốc Công ty

-    Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó GĐ 

Công ty có 03 Phòng chức năng và 03 Xí nghiệp trực thuộc.

-    Phòng Kế Hoạch - Tổng hợp

-    Phòng Kế toán - Tài vụ

-    Ban Kinh doanh

Sơ đồ tổ chức

  Đầu trang   |   In ấn 
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156117
Đang trực tuyến: :  1