Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng Thôn Quê Chữ, Xã Lộc Điền

Giấy chứng nhận đầu tư số 31111000089

Qui mô: Khai thác đá xây dựng thông thường với công suất 2.000 m3/ năm.

Diện tích : diện tích khu vực mỏ khai thác : 2,7 ha. Diện tích các công trình phục vụ : 2,2 ha

Tổng Vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng

Thời hạn thục hiện dụ án 05 năm kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư. Thời gian đưa vào hoạt động 01/2009

  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác:
Trung tâm khách hàng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: :  156118
Đang trực tuyến: :  1